TEXTS

Book


Bibliography & TEXTS

AHLSÉN, PERNILLA DN På Stan: Konst 2009

ANESÄTER, STIG Västerbottens Folkblad: Bildskörd med politiskt tryck 1993

ARNDTZÉN, MÅRTEN Västerbottens-Kuriren: Falnande ljus över Europa 1993

BACK, PATRIK Västerbottens-Kuriren: Det norrländska vemodet 2002

BECK, INGAMAJ Aftonbladet kultur: Mellan synvilla och lapsus 1997

BJÖRKMAN, ANDERS Västerbottens-kuriren: Minnen från miljonprogrammet; Martin Ålund som bluesmålare i barndomens Ålidhem 1999

BJÖRKMAN, ANDERS Västerbottens-Kuriren: Måleri på stilla distans 1996

BONS, MAGNUS Konsten.net, Martin Ålund på Konstnärshuset (PDF) 2015

BRODOW, ANNA SVD kultur: Ålund angriper det vackra genom klottret 2005

CASTENFORS, MÅRTEN Svenska Dagbladet: Tysta utblickar i hoppersk ödslighet 1996

ERICSSON, LARS O. Dagens Nyheter: Nordiskt skimrande gråtoner 2002

ERICSSON, LARS O. Konstvärlden (Nr 4): 10 Unga målare: Inte bara färg; Om måleriets villkor i gränsöverskridandets tidevarv 1998

ERICSSON, LARS O. Dagens Nyheter: Romantisk betong 1998

GLASBERG, ANN-CHARLOTTE GP/Kultur: Något döljer sig där bakom 2002

GUSTAVSSON, SOFIA NA: Martin Ålunds utställning på Galleri Örsta 2017

HALLGREN, ROLF Piteå-tidningen: Interiör präglar utställande konstnär 2000

HEBERT, NIELS HT: I naturen på konstcentrum 1998

HELPERIN, SILVIA Helsingborgs Dagblad: Skimrande landskap 2002

HOLMQVIST STEN, KATRIN Västerbottens Folkblad: Dofter och ljud strömmar ur målningarna 2002

JOHANSSON, STIG Svenska Dagbladet: Dov dunkel dunge 1998

KARLSSON, LARS GÖRAN Oskar Korsár och Martin Ålund 2012

KLINGSPOR, AGNETA Expressen: Blunda och se NY 1996

KRAMER, PER-GUNNAR GT: Målningar för framtiden 1998

LANDSTRÖM, LARS Tidningen Ångermanland: Mystik skapad ur det triviala 2000

LARSSON, STIG On Martin Ålund (eng) Om Martin Ålund (sv) 2011

LISSING THOMAS Smålandsposten: Stilla kaos 2009

MANGÅRD, CARL Norra Västerbotten: Sparsmakad romantiker 1998

MATTSSON, LEIF www.omkonst.com: Kyss den svarta bilden (PDF) 2016

MATTSSON, LEIF www.omkonst.com: En avfärd som också är en hemkomst (PDF) 2015

MATTSSON, LEIF www.omkonst.com: Apokalyptisk färd mot bildens centrum 2009

OLOFSSON, ANDERS Painting as a Lens (eng) Med måleriet som lins (sv) 2015

OLOFSSON ANDERS Konstperspektiv #37: Det lekfulla landskapet 2010

OLOFSSON, ANDERS Konsten.net: Gå och se! 2009

OLOFSSON, ANDERS Galleri Engström, Stockholm: Martin Ålund 2000

OLOFSSON, ANDERS Galleri Engström, Stockholm: Det goda 1999

OLOFSSON, MIKAEL Göteborgs-Posten: Ålund sopar igen spåren 1998

PALMQVIST, KLAS Östran: Ömtålighet och energi, En upptäcksresa i konsten 2012

PERSMAN, JOANNA SvD: En äkta romantiker i en postromantisk tid 2015

PERSSON, ROLAND On Witnessing the Indefinable (eng) Om att bevittna något obestämbart (sv) 2009

PERSSON, TINA Smålandsposten: Martin Ålund, Galleri 29 1998

PETRI, GUNILLA Barometern: Bilder mitt emellan mörkret och ljuset 2012

POELLINGER, CLEMENS Utställningar, SVD Helgvalet 2009

RANTA, MICHAEL Shimmer (eng) Skimmer (sv) 2001

SANDSTRÖM, SARA Västerbottens Folkblad: Norrländskt lugn i Neapel 1996

SCHWANDT, ERICH Ölandsbladet: Martin Ålund är en poet i konsten 2012

SLÖÖR, SUSANNA www.omkonst.com: Blottläggande möten 2005

SLÖÖR, SUSANNA www.omkonst.com: Skimrande minnen 2003

SMITH, NICHOLAS Turnaroundphrase (eng) Turnaroundphrase (sv) 2009

SMITH, NICHOLAS A man of sentiment 2008

STABERG, JAKOB The Surface and the Image: The Truth of Painting (eng) Ytan och bilden: måleriets sanning (sv) 2015

STABERG, JAKOB En ny sensibilitet 2016

STRANDBERG, MARIT Västerbottens kuriren: Darrande inför det stora 2006

STRANDQVIST, KJELL Responding to an inner state (eng) Själsligt tryck (sv) 2009

SUNDGREN, NILS PETTER Månadsjournalen (nr:4): Stockholm på staffliet 1998

SÖDERHOLM, CAROLINA Sydsvenskan: Materia blir magi 2016

TABELL, SUSANNA Love will tear us apart... och det är så vi möts 2009

WENNSTRÖM, ANNICA PROVINS Norrländskt magasin: Landskapsmåleri i nytt ljus 1999

WENNSTRÖM, ANNICA Västerbottens Folkblad: Martin Ålund, Här, Galleri Ahnlund 1999

WIKSTRÖM, SANNA Gefle Dagblad: Gapskratt i skymningen 1998

ÅLUND, MARTIN Studio Log 2014

ÅLUND, MARTIN 1989, Text till Maria Bonnier Dahlins Stiftelse 2015

ÅLUND, MARTIN Notes on my painting (eng) Anteckningar om mitt måleri (sv) 2015

ÅLUND, MARTIN Notes on my painting | Anteckningar om mitt måleri 2016

ÅLUND, MARTIN Vad är offentlig konst? Tidskriften KONSTPERSPEKTIV nr 2 2013

ÅLUND, MARTIN Katalogext om konstnär Richard G Carlsson 2012

ÅLUND, MARTIN Utställningstext om konstnär Stina Rosenberg 2012