martin ålund
Upcoming: September 2014, Galleri C Hjärne, Helsingborg. More information coming soon.
Works in Progress
Konvention och Attityd. Ett urval av Kjell Strandqvists elever 1986-1996, The Royal Swedish Academy of fine arts, Stockholm 2014
Art MOOD, Peter Bergman Gallery, Stockholm 2013
On Martin Ålund by Stig Larsson
Martin Ålund & & Oskar Korsár, Galleri Monica Strandberg, Kalmar 2012
1:1-1, Bonnierhuset, Stockholm
Exhibition catalogue designed by Perniclas Bedow