A man of sentiment

Dan Almqvist, Roland Persson, Martin Ålund
Eksjö museum 19 april – 25 maj 2008

Sculpture by Roland Persson & Painting by Martin Ålund

A man of sentiment – det handlar inte om en gråtmild och förlupen känslosamhet utan om det kännande (sentire, aisthesis) som tillvaron erbjuder oss i sin renaste form, om att bejaka själva det förnimmande livet: regn som strilar ner över vårt ansikte, smärtan av att stöta ihop med något, en vindpust mot hud.


Till varje tanke, varje handling och möte hör en känsla som ger den dess färg och först gör den synlig. Detta första kännande är något som föregår vetenskaperna, men som också föregår formandet av ett ”jag” som något särskilt från ett ”du” och ett ”vi”. Det anonyma ”det känns” talar i oss redan innan vi bär våra namn, drar oss mot individuation, mot språk, och därmed också mot den andre i den dubbla viljan till sammansmältning och förgörelse.

I känslans form (passio, pathos) har vi att göra med ett givande utan en givare, den ger sig själv, eller ger sig just som detta ”själv” utan avsändare och mottagare – på en gång rent inre och vägen ut därifrån. Känslan lyser därför upp den notoriskt svårgripbara plats som varken är immanent eller transcendent, utan just det undanglidande mellanläge vars vikt vi anar mer än vet. Varje känsla vittnar på ett dubbelt sätt: dels uppvisar den sig själv direkt (jag hatar dig!), men den lämnar därmed också vittnesbörd om sin egen process (det hatas i mig) och bringar därmed fram ett igenkännande, ett sammanfogande av dessa båda aspekter i en syntes. Vägen ut ur mig är också vägen in i mig.

Nicolas Smith
Kairos Philosophy