Helsingborgs Dagblad

02-11-03

Skimrande landskap

Martin Ålund
Galleri C Hjärne
19 okt – 30 nov


På fräscha, nya galleri C Hjärne på Kullagatan i Helsingborg, visar Martin Ålund fem målningar som ingår i serien ”Under”.

Konstverkens ringa antal väcker kanske antagandet att det rör sig om en liten utställning, Må så vara – fem landskapsskildringar kan lätt betraktas i en handvändning. Men vill man behålla intrycket för att senare kunna återkalla bildminnet, bör man ta sig tid och då märker man snart att det rör sig om en utställning som har mycket att ge.

Samtliga målningar saknar ram och det ser jag som en stor fördel. Landskapen formligen tonar fram från den vita galleriväggen; likt visioner från främmande breddgrader och med skimmer av mörk pärlemor.

Det är med andra ord, inte särskilt mödosamt att spendera tid inför varje av dessa fem verk; snarare dras man in i ett betraktande, samtidigt som nyfikenhet sätts i gång. Vad är det som händer där under bildytan mellan himlen och marken? Svagt, men ändå distinkt antyds celesta naturfenomen; så har t ex ovala, genomskinliga skivor synbarligen skjutits in i det dimmiga landskapets luftrum. Kanske söker tankarna sig till filmer à la Stephen Spielberg med sina nattliga scener på vidsträckta horisonter där en mjölkvit ljussken varslar om ett annalkande rymdfarkost?

Släktskapet med vår egen blåa skymningsmåleriet kan i vart fall inte helt bortförklaras, också den tyska romantikens vemodiga och något sövande ljussättning hägrar inom den egna referensramens horisont. Men vilken konstnär går fri från intrycken som han/hon samlat på sig inom och utanför konsthistorien – alla gånger är man kanske inte medveten om det?

Jag undrar också om rubriken ”Under” ska kopplas till substantivet, eller till prepositionen? Jag antar att det går bra med båda anknytningar. Är inte varje sfäriskt naturfenomen – om det nu är norrsken, eller en uppdykande regnbåge jämförbar med ett under? Eller så syftar titeln ”Under” till de strömningar som finns i målningars underliggande budskap?

Också galleriet har en ”undervåning” dit besökaren välkomnas och där två måleriska litografier på tema landskap av Martin Ålund kan ses.

Silvia Helperin