KONSTEN

00-02-15

Galleri Göran Engström, Stockholm: "Martin Ålund" (12/2-5/3)

Finns det något mer ”nordiskt” än landskapsmåleriet? Traditionens makt förnekar sig sällan, och den nordiska naturkänsla som genom århundradena funnit sitt uttryck i måleriet har även förlängningar djupt in i vår samtids fotobaserade konst. Konstnärer som Annika von Hausswolff och Torbjørn Rødland må ha helt andra intentioner med sina verk än att förmedla en oförställd naturkänsla. Inflytandet från landskapsmåleriet som trots detta gör sig påmint i deras verk är emellertid ingen i efterhandskonstruktion, utan element i ett raffinerat spel med kontradiktoriska associationer. Detsamma gäller Martin Ålund. Han är en målare som ger sig i kast med traditionen från en utgångspunkt som är avsiktligt eklektisk och samtidigt gränsöverskridande. Naturen som Ålund skildrar är obefolkad, men spåren av mänsklig aktivitet märks ändå i form av vägar, hyggen, rastplatser. Färgen har lagts på tunt, och texturen är i stort sett obefintlig. Detta är bilder som inte bemödar sig om att referera till en heroisk, fysisk arbetsinsats i ateljén. Färgskalan domineras genomgripande av grå och grågröna nyanser, vilket reducerar naturintrycket till en strukturell upplevelse med öppningar mot en alltigenom abstrakt formvärld. Ålund avbildar inte landskapet, han bygger det på nytt.

ANDERS OLOFSSON