Konsten.net

09-04-08

Gå och se!

Martin Ålund
på ALP/Peter Bergman

2/4-2/5 2009

I slutet av 90-talet och början av 00-talet målade Martin Ålund starkt återhållna landskapsbilder där detaljerna närmast försvinner in i ett färgdis. På senare år har han emellertid skruvat upp tonläget, och med den nya utställningen på ALP/Peter Bergman tar det fyr ordentligt. Här är den tidigare återhållsamheten som bortblåst, och bilderna exploderar i starka, sotiga och glödande färger. Ålund flörtat oblygt med romantiken – både den riktigt gamla, 80-talsversionen och den allra senaste – men det fungerar i alla fall på något säreget sätt. Ibland träder små objekt och figurer fram ur färgslöjorna, och påminner om att Ålunds måleri fortfarande är förankrat i en fysisk verklighet. Han må stapla upp aldrig så många symboler ur äldre och nyare konsthistoria, det dominerande intrycket blir ändå att hans måleri ytterst handlar om ett slags skapelsetillstånd i ordets mest grundläggande betydelse. Utställningens titel, ”Never Never Land”, leder tankarna i riktning mot en fantasivärld som inte bara bjuder på gulliga sagoväsen utan desto mer av själens mörker och människans obotliga ensamhet. Goya möter Peter Pan i denna utställning, som till det yttre gärna önskar förföra men utan att förfalla till en alltför fluffig skönandlighet.

Anders Olofsson