In English

Martin Ålund målningar
Celia Prado texter

19 sep – 19 okt 2014 Galleri C Hjärne, Helsingborg

Martin Ålund och Celia Prado har under flera år mötts regelbundet och fört en dialog kring Ålunds måleri. Allt eftersom har en insikt växt fram om att de dikter Prado arbetat med sedan lång tid tillbaka har beröringspunkter med Ålunds målningar. Det är som att dikterna och målningarna kompletterar varandra utan att ta ut varandra – ett pulserande energifält, ett vibrato, tycks uppstå dem emellan.