Transient

SENSE Multimediaprojekt (1996–97)

Initierades av Martin Ålund och utvecklades i samarbete med Richard G Carlsson, Magnus Engstedt, Alexandra Kern och Andreas Ribbung. Visades bl.a. på Moderna museet 1996. Engagerade förutom aktiva konstnärer från olika discipliner också en rad akademiker (läkare, sociologer, litteraturvetare, m fl.) samt studenter vid en multimedieutbildning.

Stiftelsen Framtidens Kultur 1996-97 "Datorstödd konst", Konstnärligt utvecklingsarbete NKU, Kungl. Konsthögskolan, Kulturarbetarförmedlingen Sthlm.