DN På Stan KONST

09-04-08

Fantasifull produktivitet

Never Never Land visas på ALP/Peter Bergman, Torsgatan 41, tom 2 maj och på Konstakademien, Fredsgatan 12, 11 april–17 maj.


Vissa konstnärer är så produktiva att ett galleri inte räcker. De måste ställa ut på två ställen samtidigt. En sådan är Martin Ålund som ställer ut sina dramatiska och samtidigt mystiska målningar både på ALP/Peter Bergman och på Konstakademien. Båda utställningarna har döpts till ”Never Never Land” och titeln symboliserar det outforskade och oändliga, ett land fullt av drömmar och fantasier, långt bort från verklighetens förnöjsamhet och förställda förutsägbarhet.


PERNILLA AHLSÉN